Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszej strony www oraz do celów statystycznych.
BIPBIP BIP
 www.piw.krotoszyn.pl
    
 Kategorie 
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
 
 Linki 
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
Główny Inspektorat Weterynarii
 
 Narzędzia 
WyszukiwarkaWyszukiwarka
StatisticsStatystyki odwiedzin
ZalogujZaloguj
RedaktorzyRedaktorzy
Rejestr zmianRejestr zmian
InstrukcjaInstrukcja obłsugi


Wykorzystano phpBB GNU/GPL
Kategoria: Ogłoszenia
[ Wersja do druku ]
  Ogłoszenie o pracę - starszy inspektor weterynaryjny

• Ogłoszenie nr: 157555
• Data ukazania się ogłoszenia: 04 lutego 2014 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krotoszynie
Powiatowy Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
• Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
ul. Zdunowska 116
63-700 Krotoszyn
Miejsce wykonywania pracy:
• Krotoszyn
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• nadzorowanie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz
• nadzorowanie zakładów zajmujących się przetwarzaniem, stosowaniem w żywieniu zwierząt i tranportem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
• pobieranie prób pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierząecego do badań monitoringowych oraz inspekcyjnych
• prowadzenie wymaganych rejestrów
• sporządzanie wymaganej dokumentacji w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych
• prowadzenie rejetru i nadzoru ferm zwierząt futerkowych
Warunki pracy
• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,
Praca w siedzibie Inspektoratu, oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe.
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Praca w terenie.
Praca ze zwierzętami.
Praca w biurze przy komputerze.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
wymagania niezbędne
• wykształcenie: wyższe weterynaryjne
• pozostałe wymagania niezbędne:
- prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
- nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie
- znajomość prawa weterynaryjnego
- prawo jazdy
- obsługa komputera
- umiejętność pracy w zespole
wymagania dodatkowe
• studia podyplomowe - specjalizacja w obszarze objętym
• komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
• kopie świadectw pracy oraz ukończonych kursów, szkoleń
Inne dokumenty i oświadczenia:
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:
14-02-2014
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Zdunowska 116
63-700 Krotoszyn

Inne informacje:
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o dalszym etapie rekrutacji.
Oferty odrzucone oraz oferty kandydatów niewyłonionych, w przypadku ich nie odebrania w ciągu miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 725 32 23

 Strona 1 z 1
Autor:  Administrator
Data utworzenia: 04 Lut 2014, 12:40
Ostatnio zmieniany: 04 Lut 2014, 12:54

[ Rejestr zmian ]