Ogłoszenia - APEL Powiatowego Lekarza Weterynarii

 APEL Powiatowego Lekarza Weterynarii
<center>APEL </center>

<center>Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krotoszynie</center><center>Szanowni Państwo!</center>

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarstw i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasady bioasekuracji:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, z których utrzymywany jest drób,
- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Właściciel drobiu zobowiązany jest zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
Zgłoszenia można dokonać:
- w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krotoszynie ul. Zdunowska 116, 63-700 Krotoszyn,
- telefonicznie 62 725 32 23
- adres email: krotoszyn.piw@wetgiw.gov.pl


Wydrukowano z Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krotoszynie
Wkorzystano phpBB