Ogłoszenia - Plan finansowy na 2019 rok

 Plan finansowy na 2019 rok
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krotoszynie na realizacje zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz oraz na zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w powiecie, w 2019 roku posiada plan finansowy w kwocie 2.568.000,00 zł.
Wydrukowano z Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krotoszynie
Wkorzystano phpBB